Dung dịch tạo mùi

Chất tạo mùi sử dụng trong nhà yến sẽ giúp :

– Với công thức đặc biệt giúp tăng bầy đàn nhanh trong nhà Yến.
– Hấp dẫn và dẫn dụ Yến trong môi trường tự nhiên.
– Khử mùi hôi nhà Yến mới và đặc biệt không gây sốc nhà Yến đã có chim.
– Tạo môi trường tự nhiên trong nhà nuôi Yến.
– Khuyến khích Chim Yến kết đôi và làm tổ nhanh hơn trong thời gian ngắn

—> Khá chuộng trên thị trường là các dòng chất tạo mùi : Swift Love, Aroma, Muritara….

Call Now Button